කිලිනොච්චිය කන්දන් වැවේ විශාල ජල කාන්දුවක් සමඟ පසුගිය 21දා රාත්‍රියේ වැව කැඩී යෑමේ තර්ජනයකට ලක්වූ අතර යුද හමුදාව හා ගම්වාසීන් එක්ව පැය හයක පමණ කාලයක් වෙහෙසී වැවේ ජල කාන්දුව නවතා ගෙන තිබේ.

සවස් කාලයේදී මෙම වැවේ කුඩා සිදුරකින් ජලය ගලා යන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර රාත්‍රිය වෙත්ම එම සිදුර විශාල වී වැවේ ජලය ඉතා වේගයෙන් එම සිදුර ඔස්සේ ගලා යන්නට පටන් ගෙන තිබේ.

වහාම ක්‍රියාත්මක වූ කිලිනොච්චිය යුද හමුදා සේනාංක ගම්වාසීන්ගේද සහාය මත වැලි හා පස් කොට්ට අතුරමින් වැවෙන් ජලය ගැලූ සිදුර වසා දමා තිබේ.

මහ රාත්‍රියේම එම ස්ථානයට පැමිණි කිලිනොච්චිය දිසාපතිවරියද යුද හමුදාව හා ගම්වාසීන් දිරි ගන්වමින් එම ස්ථානයේ රැඳී තිබේ.

මේ අතර එම ස්ථානයේ වැව් බැම්ම කැඩී ගියහොත් පහළ ප්‍රදේශවල  සිටින වැසියන් 300ක් පමණ විපතට පත්විය හැකි නිසා ඔවුන්ව ආරක්‍ෂක ස්ථානවලට යැවීමට ද කටයුතුකොට ඇත.

කිලිනොච්චියේ කන්දන් වැවේ ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් පිරී පිටාර ගලමින් තිබුණු නිසා එම සිදුර ස්ථිර වශයෙන් වසා දැමීමට නොහැකි දුෂ්කරතා රැසක් පැන නැඟි අතර වාරිමාර්ග නිලධාරීන් රාත්‍රියේම එම ස්ථානයට පැමිණ ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව දිසාපතිවරිය හා යුද    හමුදා නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කොට තිබේ.