කොළඹ වරායේ නැඟෙනහිර පර්යන්තයේ පරිපාලනය සහ එයින් 51%ක කොටස් හිමිකම ශ්‍රී  ලංකා වරාය අධිකාරියට හිමිවන බවත් ඉතිරි 49% කොටස් ආයෝජනයට ඉන්දියාව, ජපානය හා ශ්‍රී  ලංකාවේ සමාගම් කිහිපයක් ඉදිරිපත්ව ඇති බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර තිබේ.

නැඟෙනහිර පර්යන්තයට අදාළව රටවල් දෙකක් අතර පසුගිය වකවානුවේ අස්සන් තබා ඇති ගිවිසුමක් අත්තනෝමතිකව අහෝසි කිරීමට නොහැකි බවද පසුගිය රජය එම පර්යන්තය විෂය කොටගෙන ඉන්දියාව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹී ඇති බවද පවසයි.

පසුගිය රජය පිළිගෙන තිබූ MCC ගිවිසුම ගැන අප දරන පිළිවෙත ඇමෙරිකානු රජයට පැහැදිලි කර දී ඇති බවත් රටේ ස්වෛරීභාවයට හානි වන කිසිදු සම්පතක් වෙනත් රටකට නොදෙන බවත් ඔහු කීය.

තමා ජනාධිපතිවරයා වූ පසු ඉන්දියාවේ කළ පළමු සංචාරයේදීම තම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ඉන්දීය අගමැතිවරයාට පෙන්වා දුන් බවද නැඟෙනහිර පර්යන්තයේ ප්‍රධාන ආදායම් මූලාශ්‍රය ප්‍රති අපනයනය බවත් ප්‍රති අපනයනයෙන් 66%කටම දායක වන්නේ ඉන්දියාව නිසා එම පර්යන්තයේ සංවර්ධන අපේක්ෂාවන් අවබෝධයෙන් යුතුව සැලසුම් කළ යුතු බවද වලල්ලාවිට පැවැති ගම සමඟ පිළිසඳර වැඩසටහනේදී ජනපතිවරයා කීවේය.