විල්පත්තු වනයේ නැවත ගස් සිටුවීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 20ක මුදලක් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගෙන් අයකර ගත යුතු බවට තීන්දුවක් ලැබුණද ඊට රුපියල් මිලියන 1076ක් හෙවත් කෝටි 107ක් අය විය යුතු බවට විෂය භාර අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා විසින් විල්පත්තු වන විනාශය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ විශේෂඥ කමිටුව විසින් අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවල දැක්වෙන බව අනාවරණය වී තිබේ.

මේ පිළිබඳව සී.බී. රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එම මුදල කෙසේ හෝ බදියුදීන් හිටපු අමාත්‍යවරයාගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි.

හිටපු කැබිනට් අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා විල්පත්තු වනය විනාශ කළ බවට පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කළ අතර ඊට අධිකරණ තීන්දුව ලැබුණේ අදාළ වන විනාශය සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට දඬුවම ලෙස විනාශ කළ වන පෙදෙසේ නැවත පැළ රෝපණය කළ යුතු බවයි.

විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විල්පත්තු වන විනාශය පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට විශේෂඥ කමිටුවක් පසුව පත්කරන ලදී.

ඒ අනුව එම කමිටු වාර්තාව මඟින් මේ වනවිට බදියුදීන් ඇමැතිවරයාගෙන් රුපියල් කෝටි 107ක් අය කරගත යුතු බවට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම කමිටු වාර්තාව නීතිපතිවරයාටද ඉදිරිපත් කර ඇති බව වනජීවී හා වන රක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් ‘මව්බිම’ට ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම වාර්තාව නුදුරේදීම නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.