ප්‍රධාන අපනයන භෝග 15ක් අපනයනය කිරීමෙන් 2020 වසරේ දී ප්‍රථමවරට රුපියල් බිලියන 17ක වාර්තාගත ආද‌ායමක් මෙරටට උපයා ගැනීමට හැකි වූ බව අපනයන, කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය ඒ.පී. හීන්කෙන්ද මහතා කීය. කුරුඳු, ගම්මිරිස්. සාදික්කා, කොකෝවා, කෝපි, බුලත්, කරාබු, ඉඟුරු, කහ ආදිය එම වර්ග පහළොවට අයත් වේ.

කොරෝනා වයිරසයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව දේශීය කුළුබඩුවලින් ලැබෙන බවට ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් කතා කිරීමත් සමඟ 2020 මාර්තු මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා කාලයේ දී යුරෝපය ඇතුළු බොහෝ රටවලින් විශාල ඉල්ලුමක් කුළුබඩුවලට ලැබුණු බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මෙරට ප්‍රධාන අපනයන භෝග 15 ක් වගා කිරීමේ කටයුතුවල සෘජු හා වක්‍ර ලෙසින් සහභාගි වූ ගොවීන් ලක්ෂ 9 ක පිරිසකට තම නිෂ්පාදනවලට ඉහළ මිලක් ලැබීමටත් නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩිකර ගැනීමටත් හැකිවී ඇත.

කුරුඳු අපනයනයෙන් පමණක් මේ කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 34,921 ක ආද‌ායමක් උපයා ගැනීමට හැකිවී ඇත.