මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් සී. ටී. පුර –  බෙඳුංගල අංක 85 කුඹුරු යායට කිසියම් පිරිසක් ගිනි තැබීම නිසා එහි මුං ඇට වගාව මුළුමනින්ම විනාශවීම හේතුවෙන් තමන් ගැටලු රැසකට මුහුණදී ඇති බව ගොවින් පවසනවා.

මුං ඇට ආනයනය නතර කිරිම සඳහා ඉපනැල්ලේ මුං ඇට වගාව නමින් මෙම කුඹුරු යායේ අක්කර 60 ක භුමි ප්‍රමාණයක මුං ඇට වගා කිරිමට පසුගිය මාර්තු මාසයේදී රජය තීරණය කරනු ලැබුවා. එහිදී ගොවින් 60 කට, උසස් තත්ත්වයේ මුං ඇට බීජ කිලෝග්‍රෑම් 3 බැගින් රජය ලබා දී තිබුණා.

ඒ අනුවයි මෙවර වී අස්වැන්න ලබා ගැනීමට සතියකට පෙර, මුං ඇට බීජ කුඹුරු යායේ පැළ කිරිම සඳහා ගොවින් කටයුතු කළේ.

වී අස්වැන්න ලබා ගැනීමෙන් පසු ගොවීන්  කුඹුරු යායට ජලය මුර 2 යොදා අදාළ මුං ඇට වගාව සඳහා වගා බිම සකස් කර තිබෙනවා.

ආර්ථික ගැටලු රැසක් මැද ණය ලබා ගෙන මෙලෙස මුං ඇට වගාව සිදු කළත්, අස්වැන්න ලබා ගැනීමට ආසන්නව තිබියදී එම කුඹුරු යායට කිසියම් පිරිසක් ගිනි තබා ඇති බවයි ගොවින් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY