මේ වනවිට රට ඇතුළේ පැන නැගී ඇති ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 7කට කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පිළිතුරු ලබා දීමට පසුගියදා පියවර ගත්තේය.

එහිදී 20 වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සහ රිෂාඩ් බදුර්දීන් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමවලට වීරවංශ මහතා ලබා දුන් පිළිතුරු මෙසේය.

LEAVE A REPLY