මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තවත් වැඩකට අත ගසා තිබේ. ඒ නොවැම්බර් 01 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සිව්වන සංවත්සරය මහා ඉහළින් පැවැත්වීමටය. ‍‍

ඒ ගැන පහුගිය සතියේ බැසිල් පාර්ලිමේන්තු, පළාත් සභා, පළාත් පාලන නියෝජිතයන්, දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ගෙන්වමින් සාකච්ඡා කලේ නෙළුම් මාවත කාර්යාලයේදීය.

මේ සමුළුව සංවිධානය කිරීමේ වගකීම බැසිල් පවරා ඇත්තේ රෝහිත, ප්‍රසන්න ඇතුළු පිරිසකටය. මුලින් පොදුජන පෙරමුණේ අනුබද්ධ සංවිධාන සමුළු පැවැත්වීමටත් ආසන බල මණ්ඩල හා දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩල පවත්වා පසුව සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දි සම්මේලනය පැවැත්වීමටත් බැසිල් කටයුතු යොදා තිබේ.

බැසිල්ගේ ඉලක්කය මෙවර පොදුජන පෙරමුණට සාමාජිකයන් ලක්ෂ 25 ක් බදවා ගැනීමය.

LEAVE A REPLY