2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ ප්‍රථිපල දැන් නිකුත් වෙමින් පවතිනවා. එම ප්‍රතිපල වලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අති විශිෂ්ඨ ජයක් අභිමුව සිටින බවට පෙර නිමිති පලවී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ප්‍රකාශකයකු පැවසු ආකාරයට 1977න් පසු ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ශක්තිමත්ම ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට පොහොට්ටුව නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වන බවට ඔවුන් අනාවැකි පල කරන අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍යමත් රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය බලය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු රජයට ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවයි ඔවුන් තවදුරටත් කියා සිටින්නේ.

LEAVE A REPLY