කඩා වැටී ඇති මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පතුකරුවන්ට ලබාදිය හැකි උපරිම මුදල් ප්‍රමාණය ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

මේ පිළිබදව මහබැංකුව ද දැනුවත් කර ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැත්වෙන කැබිනට් තීරණය දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ.