අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුවන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පහසුකම් ලබා දීමට අවශ්‍ය පරිගණක ලංකාව තුළ නිපදවන්නැයි ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද (21) පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ රැස්වීම අතරතුරදීයි.