අද රාත්‍රියේ පැවැත්වුණු හිරු රුපවාහිනී බලය දේශපාලන විවාද වැඩසටහන අතරමඟ නවතා දමන්නට එහි නිෂ්පාදකයින්ට සිදුවුවා. එයට හේතුව ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනයකළ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ හා කාංචන විජේසේකර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මතුකළ කරුණු වලට නිසි ප්‍රති උත්තර ලබා දෙන්නට නොහැකිව විපක්ෂය නියෝජනය කල සුජීව සේනසිංහ මන්ත්‍රීවරයාට නොහැකි වීමයි.

දිගින් දිගටම කරුණු කරනා නොමැතිව වල් පල් කියවමින් සිටි සුජීව මන්ත්‍රීවරයා. ඔහුට එල්ලවූ තර්ක වලට කට උත්තර නැති වූ කල වැඩසටහ න මෙහෙයවූ සුදේව හෙට්ටිආරච්චිට මෙන්ම එම නාලිකාවටද චෝදනා කරමින් සුජීව මන්ත්‍රීවරයා නැගිට ගිය අතර ඔහු නැතිව තනිව තර්ක කිරීමට නොහැකි බව කියමින් මුජිබර් රහුමාන් මන්ත්රිව්රයාද නැගිට යාම නිසා එම වැඩසටහන අතරමඟ නවතා දැමුනා.