ලංකා සතොස අලෙවිසල්වලට තොග බෙදා හරිනු ලබන මාලිගාවත්තේ පිහිටි ගබඩාවක රුපියල් ලක්ෂ දෙදාහක් පමණ වටිනා කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ යළි එම දින වෙනස් කර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාවේ.

රටපුරා පිහිටි ලංකා සතොස වෙළෙඳසල්වලින් කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ මෙම ගබඩාවට යොමු කිරීමෙන් පසුව ඒවා ගබඩා කරනු ලබන්නේ මෙම මාලිගාවත්තේ පිහිටි ගබඩාවේය. එහි ඇසුරුම් කරන ලද පිටි, සීනි, පරිප්පු, දත් බෙහෙත් ආදී සියලුම වර්ගයේ භාණ්ඩ ඇති බව වාර්තා වේ.

එසේ කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ අදාළ සමාගම්වලට ලබා නොදී එම සමාගම්වල බෙදාහැරීම් නියෝජිතයන් සමග එක්වී එහි දින වෙනස්කර මාස 6ක වලංගු දින සහිත ලේබල් අලවා 15%ක වට්ටම් පාරිභොගිකයන්ට ලබාදෙන මුවාවෙන් යළි සතොස වෙළෙඳසල්වලට යොමු කරන බව වාර්තා වේ.

එහිදී උසස් නිලධාරීන්ට දැනුම් දෙනු ලබන්නේ මාස 6ක කල් ඉකුත්වීමට දින ඇති හෙයින් 15%ක වට්ටමක් ලබා දෙන හෙයින් එය පාරිභභෝගිකයින්ට මහත් සහනයක් බවයි. සුළු පිරිසක් සිදුකරන මෙම ජාවාරම දීර්ඝ කාලයක සිට කරගෙන යන අතර ඒ ආකාරයට වසර ගණනක් සිට එකතු වී ඇති කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ ඇති බව සඳහන් වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපාගෙන් කළ විමසීමකදී ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම සොයා බලන බව සඳහන් කළේය.