මෙරට බුද්ධ සාසනයට ඇතිව තිබෙන ගැටළු පිළිබඳව සාකච්චා කිරීමට සමස්ත ලංකා සාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ස්වාමින් වහන්සේලා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවී සාකච්චා කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව මුහුඳු මහා විහාරය, යාපනයේ ඓතිහාසික බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, ඩෙල්ෆ් දුපතේ පෞරාණික චෛත්‍ය, මුලතිව් ගුරුකන්ද විහාරස්ථානය, අනෙකුත් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල මෙන්ම වෙනත් ප්‍රදේශවලද ඇති බෞද්ධ උරුමයන් පිළිබඳව වහාම අවධානය යොමුකර එම ස්ථානවල ආරක්ෂාව හා පැවැත්ම පිළිබඳව අවධානය යොමුකර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අග්රාමත්යවරයා සංස්කෘතික කටයුතු ලේකම් වරයාට නියෝගයක් ලබා දුන්නා…