මේ සතිය සමාජ මාධ්‍ය තුල ඔක්සිජන් හා වනජීවී නිලධාරිනිය ගැන ප්‍රතිචාර පළවෙද්දී සංවර්ධණය හා පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳවද කතා බහක් ඇතිව තිබෙන්නේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට වනාන්තර හා සංවේදී පරිසර පද්ධති යොදා ගැනීම පිළිබඳව විවිධ මත පලවෙමින් තිබෙන පසුබිමකය.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිවාස සංවර්ධන රාජ්‍ය  අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ කියා සිටියේ කාලයක් ලුණු ගෙඩියේ මිරිස් කරලේ සහ හාල් සේරුවේ එල්ලී සිටි විපක්ෂය දැන් සංවර්ධණය අල්ලාගෙන අසත්‍ය ප්‍රකාශ කලත් ප්‍රථිපලයක් නොමැති නිසා දැන් සංවර්ධන ගැන කියවමින් සිටින බවයි.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ගොටාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට හා මහින්ද රාජපක්ෂ අග්රාමත්යවරයාට සංවර්ධණය ඉගැන්වීමට අනවශ්‍ය බවයි. ඔවුන් මේ රට සංවර්ධණය කරනා හැටි බලාසිටින්නට යයි ඔහු කියා සිටියා.