රජයේ විගණකාධිපති වාර්තා අනුව 2010 වසරේ සිට ලංවිම ඉංජිනේරුවන් උපයන විට බදුගෙවීම පැහැර හැරීම හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 500කට අධික බදු ආදායමක් රජයට අහිමිව ඇතැයි ද, එම මුදල වහාම ඔවුන්ගෙන් අයකරගෙන එහි සහනය විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදෙන්නැයිද පාරිභෝගික අයීතින් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙම අහිමි වූ බදු මුදලින් මෙගාවොට් 200ක පමණ විදුලි බලාගාරයක් පවා නිර්මාණය කළ හැකි යැයි ද ඉංජිනේරුවන් නොගෙවූ එම මුදල් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ගෙවන්නට සිදුවීම දැඩි අසාධාරණයක් යැයි ද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ සිව්වන අදියර යටතේ තවත් මෙගාවොට් 300ක ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා රජයේ නිසි අවසරයකින් තොරව චීන සමාගමකට ආරාධනා කරන්නට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇතැයි චෝදනා කරන එම සංවිධානය ඊට හේතුව ලංවිම ඉංජිනේරුවන්ගේ හිතුවක්කාරකම යැයි පවසයි.

අඩු වියදම් බලාගාර ඉදිකිරීම පැහැර හැරීමෙන් විදුලි ඒකකයක මිල ඉහළ යෑම සම්බන්ධයෙන් ද ලංවිම බලධාරින් වගකිව යුතු යැයි ද, අපේක්ෂිත ආකාරයට එසේ වුවහොත් 80%ක පමණ දුප්පත් විදුලි පාරිභෝගිකයාගේ මාසික විදුලි බිල රුපියල් 500කට වැඩි මුදලකින් ඉහළ යාමට ඉඩ ඇතැයි ද එහි සඳහන් වේ.

වසර 2014න් පසුව අඩු වියදම් බලාගාරයක් හෝ ඉදිකිරීමට නොහැකි වී ඇතැයි ද ලංවිම ඉංජිනේරුවන් සැලසුම් සහගතව අඩු වියදම් බලාගාර ඉදිකිරීම ප්‍රමාද කිරීම ඊට හේතුව යැයි ද පාරිභෝගික අයිතින් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය සිය නිවේදනය මගින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

lankadeepa.lk (බිඟුන් මේනක ගමගේ)