ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද කටුනායක ගුවන්තොටුපොලේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අතර එහිදී ගුවන් මගීන් මෙන්ම එහි සේවය කරන නිලධාරීන්ට ඇතිව තිබෙන ගැටලු පිලිබදව ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ අවධානය යොමුවූ බවත් වාර්තා වනවා…

ඒ අවස්තාවේ චායාරූප පෙලක් පහතින්…