වර්තමානයේ අන්තර්මොසම් වැසි සමය ආරම්භ වීමත් සමග සියලු ඇල දොල ගංගා වැව් ජලාශ පිරි ඉතිරි වැඩි ජලය කිරිදිඔයට මුදා හැරීම නිසා කිරිදි ඔයෙහි ජලය සාමන්‍ය මට්ටමට වඩා මඩ පැහැවී බොර දියක් ලෙස පැමිනිම වර්ශා කලයේදි සාමන්‍ය දෙයකි..
තිස්සමහාරාම ජලසම්පාදන ක්‍රමය මගින් අවට පාරිබොගිකයන්ට අවශ්‍ය ජල සැපයිම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ජලය ලබා ගැනීම සහ පිරිපහදුව කරනුයේ දෙබරවැව වතුර ටැංකිය සමග ඇති ජල සම්පාදන මන්ඩලීය ජලය පිරිපහදු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය මගිනි..
1965 ආරම්භ කර ඇති මෙය එවකට නිවාස 3000 ට පමන ජල සම්බන්ධතා ලබාදිය හැකි පරිදි ආරම්බ කලත් වර්තමානය වනවිට එයට දැරිය නොහැකි ලෙස ජල සම්බන්ධතාවයන් 9000 කට අධික ප්‍රමානයක් ලබාදී ඇත.. උපරිම සේවාවක් ලබා දිමේ බලාපොරොත්තුවැතිව තිස්සමහාරාම ජල සම්පාදනය මගින් එලෙස කටයුතු කලත් ඉහල නිලධරින් විසින් අවශ්‍ය නව ජාල ඉල්ලුමට සමගාමිව ජලය පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුනු නොකිරීම් හා  සංවර්ධනය නොකිරීම නිසා වර්තමානයේ  මෙම ගැටලුවට උද්ගතව ඇත..

මෙසේ තිස්සමහාරම ජල සම්පාදන මන්ඩලය මෙවැනි දුශ්කරතා මධ්‍යයේ පවත්වාගෙන යන අතරවාරයේදී 2016 වර්ශයේදි දෙබරවැව ඔරලොසු කනුව හන්දියේදී ජනතාව විරොධතාවයක් පවත්වමින් කියා සිටියේ වර්ෂා කාලයේ මඩ වතුර පැමිනිම සම්බන්ධව අදාළ බලධාරීන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු බව දන්වමිනි.

එම උද්ගෝෂණය පැවැත්වූ ස්ථානයට පැමිණි එවකට ප්‍රභල කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු මෙන්ම එම ප්‍රදේශය නියෝජනය කරන රජයේ අමාත්‍යවරයා වූ වත්මන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අදාළ අපිරිසිදු ජල සාම්පල වාහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබාදෙන බවට පොරොන්දු ලබා දුන් අතර තාවකාලිකව ජාල සැපයුම් ලබා දීමද නවතා දමන ලද අතර තවමත් ඒ නැවතූ ජල සැපයුම තවමත් නැවතූ තැනමය.

එදා පාර්ලිමේන්තුවට මඩ ජලය රැගෙන ගිය සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිවරයා 2016 දි නව ජල පිරිපහදු කිරීමේ සැලැස්මක් වනුවෙන් මහා උත්සව තබා 2017 වසරේ එහි විවෘත කිරීමේ සැලසුම ඇතුව මුල්ගල් තැබුවද මේ වනතෙක් ජලය සපයන්නට ඔවුනට හැකියාව ලැබී නොමැත. සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා අද රටටම බොරු පොරොන්දු ලබා දෙමින් සිටින නමුත් 2016 තම දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ගැටලුව විසඳීමට දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට නොහැකි වූ පසුබිමක රටේ ජනතාවට ලබා දෙන පොරොන්දු ගැන කවර කතාදැයි තිස්සාමහාරාම ජනතාව කියා සිටී.