හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නොමැතිව හැකි නම් තනිවම වේදිකාවකට හෝ රූපවාහිනි විවාදයකට පැමිණෙන ලෙස අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරල මහත්මිය ජනාධිපති අපේක්‍ෂක ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට අභියෝගයක් කරයි.

එකී විවාදය සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා කියන ඕනෑම ස්ථානයකට පැමිණීමට තමා සූදානම් බව ද ඒ මහත්මිය කීවාය.

හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයකු ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට උපරිම ආරක්‍ෂාවක් ලබා දී තිබෙන බවද ඒ නිසා එවැනි වේදිකාවකට හෝ විවාදයකට පැමිණීමට ඔහුට ගැටලුවක් පැන නොනඟින බවද අමාත්‍යවරිය පැවැසුවාය.

අමාත්‍ය අතුකෝරල මහත්මිය ඒ බව කියා සිටියේ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ජනාධිපතිවරණ ප්‍රධාන කාර්යාලයක් රත්නපුර වෙරලුප ප්‍රදේශයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමිනි.