දුම්රිය සේවය සංවෘත සේවයක් බවට පත් කිරීම පමණක් ප‍්‍රමාණවත් නැතැයි පවසන දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ ආර්. එම්. එක සහ ආර්. එම්. දෙක යන වැටුප් පරිමාණ ද ලබාදිය යුතු බව පවසති. එම වැටුප් පරිමාණ ලබාදෙන තෙක් පසුගිය 25 දා ආරම්භ කරන ලද අඛණ්ඩ දුම්රියව ර්ජ නය තවදුරටත් ක‍්‍රියාත්මක කරන බව ද ඔවුහු පවසති.

ඒ අනුව දුම්රිය රියැදුරු, නියාමක, පාලක ස්ථානාධිපතිවරු, අධීක්‍ෂණ කළමනාකාර ඇතුළු තාක්‍ෂණ සේවකයන් විසින් අරඹන ලද අඛණ්ඩ දුම්රිය ව ර්ජ නය 6 වැනි දිනයටත් ඊයේ ක‍්‍රියාත්මක වූ අතර ඊයේ ධාවනය වී ඇත්තේ දුම්රිය නවයක් පමණි.

මේ හේතුව නිසා කාර්යාල සේවකයන් ඇතුළු දුම්රිය මගීහු දැ ඩි අ සී රු  තාවට පත්වූහ. මේ අතර කාර්යාල දුම්රිය හෝ ධාවනය කරවීමට වැඩපිළිවෙළක් සකසන බව ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය ඇමැති අශෝක් අබේසිංහ මහතා කීය. ඒ සම්බන්ධව මේ වනවිට සාකච්චා කරමින් තිබෙන බව ද හෙතෙම වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY