ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපතිවරණ සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම විවෘත කරන ලද බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යලයේ කටවුට්ස් කපා දමා ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

ඊයේ (16) රාත්‍රීයේ මෙම කටවුට්ස් විනාශ කර තිබේ.

කටවුට් එකේ මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හා බැසිල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ගේ ජායාරූප තිබිය දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ ජායාරූපය පමණක් කපා දමා තිබේ.

බදුල්ල පොලීසියට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව විමර්ශන සිදුකරන බව බදුල්ල පොලීසිය පවසයි.