පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් තුළ ලිං ගි ක අඩන්තෙට්ටම් කරන පුද්ගලයන් හඳුනා ගත හැකි ආකාරයේ නව උපාංගයක් ජපානය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.අදාල උපාංගය ‍යොදාගෙන ලිං ගි ක හිං ස නය සිදු කරන පුද්ගලයාට නොපෙනෙන සහ නොදැනෙන ලෙස සලකුණු කිරීමට චූ දි ත යා ට මේ ඔස්සේ අවස්ථාව හිමි වනවා.

අදාල උපකරණයේම සවි කොට ඇති ආලෝක ධාරාවක් මාර්ගයෙන් ඇසට නොපෙනෙන සලකුණ හඳුනා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. අදාල උපකරණය නිර්මාණය කල ජපාන සමාගම පවසන්නේ දුම් රිය සේවාවන් තුල සිදුවන  ලිං ගි ක හිං ස නයන් අවම කිරීමට මේ ඔස්සේ හැකියාව ලැබෙන බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ ගැන අදහස් පළ කරන ලිං ගි ක අපරාධ පිළිබඳ එංගලන්ත ක්‍රියාකරිණියක් පෙන්වා දෙන්නේ ලිං ගි ක හිං ස න යන් පිළිබඳ සමාජය තුළ බියක් ඇති කරමින් මේ සමාගම් වෙළෙඳ වාසි ලබා ගන්නා බවයි.

 

 

LEAVE A REPLY