පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගත්තත් වසර 10 යනතුරු ඇමරිකාවට අවශ්‍ය ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට කටයුතු කිරීමට සිදුවන බව හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා පැවසුවේය.

ඔහු ඒ බව සඳහන් කළේ ඊයේ (24) කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ සියලු ර හස් ඇමරිකාවට පැවසිය යුතු අතර  ඇමරිකාව ඉදිරිපත් කරන සියලු ගිවිසුමද අත්සන් කර ඒවාට එකඟ වීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සිදුවන බව මර්වින් සිල්වා මහතා කියාසිටියේය.

එය අසත්‍යයක් නම් තමන්ට එරෙහිව අධිකාර ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇමරිකානු වි රෝධයක් පෙන්වමින් සිටින අතර එකී විරෝධයට පෙර තමන්ගේ පාර්ශවයෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් නොව තමන්ගේ රටේ පුරවැසියෙක් නම් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඔහු පැවසීය.

LEAVE A REPLY