ජාතිකප‍්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇති වකුගඩු රෝගවලට ප‍්‍රධාන එක් හේතුවක් ලෙස කෘත‍්‍රිම##රා මිශ‍්‍රකර නිපදවන##මත්පැන්,##රා සහ විනාකිරි හඳුනාගෙන ඇතැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පැවසීය.

සීනි, යූරියා සහ යීස්ට් මිශ‍්‍රකර පැසීමට ලක්කර සාදාගනු ලබන මෙම කෘත‍්‍රිම රාවල ඇමෝනියා අඩංගු බැවින් මෙම අධික විෂ##සහිත රසායන ද්‍රව්‍යයක් මිශ‍්‍රකර සාදන##මත්පැන්, රා##සහ විනාකිරි භාවිත කිරීමෙන් වකුගඩු ඉතා ඉක්මනින් හානියට ලක්වන බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම කෘත‍්‍රිම##රා සම්බන්ධ නීතිමය පියවර ගැනීමට සුරාබදුදෙපාර්තමේන්තුව, පාරිභෝගික අධිකාරිය හෝ ප‍්‍රමිති ආයතනය කටයුතු නොකරන බව පැවසූ රංජිත් විතානගේ මහතා අවසානයේදී එහි වගකීම පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයට පැටවීමට උත්සාහ කරන බවද කීවේය.