කොළඹ-නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ නුවර දෙසට ධාවනය වූ ජිප් රථ දෙකකට ඉදිරියෙන් ගමන් කළ වෑන් රථයක් පසුකර යාමට ඉඩ ලබා නොදීම හේතුවෙන් ජිප් රථයේ සිටි ආරක්ෂක නිලධාරින් විසින් වෑන් රථයටපහරදීතිබේ.

කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයෙන් මාර්ගයේ අළුත්වැඩියා කටයුත්තක් සිදු කිරීම හේතුවෙන් මාර්ගය එක් මංතීරුවකට පමණක් සීමා කර තිබූ බව වෑන් රථයේ රියදුරු සඳහන් කළේය.එම නිසා පසු පසින් පැමිණි ජිප් රථ දෙකකට සිය රථය පසුකරයාමට අවස්ථාවට ලබාදීමට නොහැකි තත්ත්වයක් තිබූ බව ද ඔහු පැවසුවේය.

එහෙත් එම අවස්ථාවේ ජිප් රථ දෙකෙහි පැමිණි ආරක්ෂක නිලධාරින් විසින් මාර්ගය හරස්කොට වෑන් රථයට පහරදීමක්සිදුකර තිබේ.එම අවස්ථාවේදී වෑන් රථයේ රියදුරු විසින් පොලිස් හදිසිඇමතුම් ඒකකයට මේ පිළිබඳ දැනුවත් කර ඇති බව සඳහන්ය.

කෙසේවෙතත් අදාළ ජිප් රථ දෙක වෑන් රථයටපහරදීපලාගොස්ඇති බව වෑන් රථයේ රියදුරු සඳහන් කළේය.එම ජිප් රථ දෙකෙහි දෙකෙහි අංක  WP CAD 8850 දරණ ඩිෆෙන්ඩර් රථයත්, WP C A G 0550 දරණ ප්‍රාඩෝ රථයත් වන බවයි වෑන් රථයේ රියදුරු පැවසීය.