පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ විවාදයකදී හෙළි වුයේ වර්තමාන රජය සමෘධිලාභින් සඳහා හිමිකම් ප්‍රධානය කිරීම සඳහා පැවැත්වූ උත්සවයක් සඳහා නිකරුනේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කොට ඇති බවයි. නමුත් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන දයා ගමගේ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ රජයේ භාණ්ඩාගාරයෙන් අදාල මුදල් ලබා නොගත් බවයි.

අදාල අවස්ථාවේ වීඩියෝව පහතින්…

විවාදයට එක්වෙමින් විමල් විරවංශ මන්ත්‍රී වරයා කියා සිටියේ භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් නොගෙන සිදු කල එම වියදම් අරුම පුදුම බවත් එසේ කරන හැටි කියා දෙන ලෙසටයි. ඒ අරුම පුදුම ක්‍රමය භාවිත කරමින් විමල් විරවංශ මහතා පසුගිය ආණ්ඩුවේ නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙස සිටියදී ඔහුද අනුගමනය කල හැටි ඔහුට අමතක මුත් අපට මතක බව ඔහුට මතක් කරදෙන වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න…

LEAVE A REPLY