පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ විවාදයකදී හෙළි වුයේ වර්තමාන රජය සමෘධිලාභින් සඳහා හිමිකම් ප්‍රධානය කිරීම සඳහා පැවැත්වූ උත්සවයක් සඳහා නිකරුනේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කොට ඇති බවයි.

එහිදී විෂය භාර අමාත්‍ය දයා ගමගේ විසින් අදාළ වියදම් පිළිබඳව හෙළිදරව් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් කියා සිටියේ ලක්ෂ 3000ක මුදලක් වියදම් කරමින් සමෘද්දී ප්‍රතිලාභීන් සඳහා ටීෂර්ට් ලබා දුන් බවයි. එතරම් මුදලක් ඒ සඳහා වියදම් කිරීම අසාධරණබව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රකශ කල මොහොතේ දයා ගමගේ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ලක්ෂ 3000ක් යනු විශාල මුදලක් නොවන බවයි.

නමුත් සමාජ ජාල ඔස්සේ ඒ ප්‍රක්ෂයට දැඩිවිවේචනඑල්ලවූ අතර ජනතාව කියා සිටින්නේ ඇමතිලාට එම මුදල කුඩා වුවත් සාමාන්‍ය ජනතාවට එම මුදල විශාල මුදලක් බවයි. එමෙන්ම අදාළ ටීෂර්ට් ඇනවුමද විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට අයත් ගාමන්ට් ෆැක්ටරිය විසින් සකස් කල බවටද වාර්තා පල වනවා…

පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් දැක්වූ එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න…

 

LEAVE A REPLY