දිවයින පුරා අවුරුදු 18 අඩු දරුවන් එක්ලක්ෂ පහළොස් දහසකට (115,000) ආසන්න පිරිසක් හෙරොයින්,ගංජා,දුම්වැටි,මධ්‍යසාර ඇතුළු විෂමත්ද්‍රව්‍යවලටඇබ්බැහිවීඇතැයි සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වූ බවමත්ද්‍රව්‍යසඳහාඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනයකිරීමේ ජාතික සභාවේ උපදේශක වෛද්‍ය සමන්ත කුමාර කිතලවආරච්චි මහතා පැවසීය.

මත්ද්‍රව්‍යනිවාරණජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය, අන්තරායකරඖෂධ පාලකජාතික මණ්ඩලය සහ පොලිසිය එක්ව සිදු කරන ලද මෙම සමීක්ෂණයට අනුව වයස අවුරුදු 18 අඩු දරුවන් 6,100ක් හෙරොයින්සඳහා ඇබ්බැහි වී ඇති අතර ගංජාසඳහා දරුවන් 3,000ක්, මත්පෙතිසඳහාදරුවන් 5,000ක් ඇබ්බැහිවී ඇතැයි හෙළි වී තිබේ.

එසේම දිවයින පුරා පුද්ගලයන් 100,000 ආසන්න පිරිසක් හෙරොයින්වලටඇබ්බැහිවී ඇති බවද එහිදී අනාවරණය වී ඇත. එම පිරිස අතුරින් 1,500ක් පමණ කාන්තාවන් වන අතර පිරිමි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 90,000කට ආසන්න වේ. තවද 300,000කට ආසන්න පිරිසක් ගංජාභාවිතකරන බවට මෙම සමීක්ෂණයේදී අනාවරණය වී තිබේ. ඒ අතර කාන්තාවන් 1,500ක් සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 296,000කි. තවද වෙනත් ඖෂධීය මත්පෙතිසඳහා කාන්තාවන් 500ක් පමණ සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 23,000ක් පමණඇබ්බැහිවී සිටින බවට අනාවරණය වී ඇත. එමෙන්ම සිගරට්භාවිත කරන පුද්ගලයන් විසි හතර ලක්ෂයක් (2,400,000) ලංකාවේ සිටින අතරමධ්‍යසාර හෙවත් ඇල්කොහොල්භාවිතකරන පුද්ගලයන් තිස් ලක්ෂයක් (3,000,000) පමණ සිටින බවද අනාවරණය වී තිබේ.

පළාත් වශයෙන් හෙරොයින්මත්ද්‍රව්‍යසඳහාවැඩිම පිරිසක් ඇබ්බැහිවීඇති පළාත වන්නේ බස්නාහිර පළාතය. එම සංඛ්‍යාව පුද්ගලයන් 62,52කි. දකුණු පළාතේ 7,966ක්, වයඹ පළාතේ 6,388ක්, මධ්‍යම පළාතේ 4,181ක්, සබරගමුව පළාතේ 4,756ක්, උතුරු මැද පළාතේ 3,509ක්, උතුරු පළාතේ 358ක්, නැගෙනහිර පළාතේ 689ක් සහ ඌව පළාතේ 687ක් හෙරෝයින්වලටඇබ්බැහිවී තිබේ. මෙම සමීක්ෂණයේ වාර්තාව පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදුන් බව සමන්ත කුමාර කිතලවාරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[සුමන උදයන්ත]

LEAVE A REPLY