පාස්කු ඉරිදාප‍්‍රහාරයසම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කෙරුණු පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ ඇතැම් සභිකයින් කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය බැඳ වැටී ඇතැයි නීතීඥ සංවිධාන ජාතික එකමුතුව පවසනවා.

ඒ අනුව මෙම කාරක සභාව කෙරෙහිද මහජන විශ්වාසයක් ඇති නොවන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මේ ඒ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන නීතීඥ සංවිධාන ජාතික එකමුතුවේ සභාපති නීතීඥ මනෝජ් ගමගේ කියා සිටියේ මහජන විශ්වාසය නොමැති පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් ලබා දෙන තීන්දුව ද මහජන සැකයට ලක් වනු ඇති බවයි මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කෙරුණේ.

මේ අතර මෙම පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ ඇතැම් සභිකයින් පිළිබඳ සැක පවතින බව එහි සභාකයෙකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර නලින්ද ජයතිස්ස මීට පෙර කියා සිටියා.