ලෝක පරිසර දිනය වෙනුවෙන් වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයන් විසින් තුරුලිය වෙනුවෙන් අපි ජාතික වැඩසටහන යටතේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කොට ඇත.

වන්නි ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් කුමුදු පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තුරුලිය වෙනුවෙන් අපි රුක් රෝපණ වැඩසටහනේ තෙවන අදියරේ විල්පත්තුව වන රක්ෂිතයේ පරිවාර ප්‍රදේශයක් වන ශිලාවතුර සිනත්නගර් ප්‍රදේශයේ පැල 3000 ක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කරනු ලැබීය.

තුරුලිය වෙනුවෙන් අපි රුක්රෝපණ වැඩසටහනේ පළමු හා දෙවන අදියරේ යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් මහේස් සේනානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විල්පත්තුව පරිවාර ප්‍රදේශයක් වන මරිචිකඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ පැල 50,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් රෝපණය කිරීමසිදු විය.

රුක් රෝපණ අවස්ථාවට තවද 54 සේනංකාධිපති මේජර් ජෙනරල් සෙනරත් බංඩාර, 542 බලසේනාධිපති කරනල් ආර.කේ.රවි හේරත් ඇතුලු ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී වූහ.