පරිසර විනාශයටහා අපවිත්‍රකරණයට නවීන අදහස් සහිත බුද්ධිමත් තරුණ පරපුරෙන් එල්ල වන්නේ විරෝධයකි. විශේෂයෙන් පෝස්ටර්, බැනර් ආදිය ප්‍රදර්ශනය කර සිදු කරන පරිසර විනාශයටඔවුන්ගෙන් එල්ල වන්නේ දැඩිවිරෝධයකි.

එවැනි පෝස්ටර් ආදිය ඉවත් කර රට පිරිසිදුව හා අලංකාරව පවත්වා ගැනීමට නවීන අදහස් සහිත බුද්ධිමත් තරුණ පරපුර ඉදිරියට පැමිණෙන අයුරුද පසුගිය දිනවල දැකගත හැකිවුනා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් විසින් පිරිසිදු කරනා ස්ථාන පවා ඇතැම් පිරිස් විසින් නැවතත් අපිරිසිදු කරනා අයුරු පිළිබඳ පුවත්ද සුලභ වූවා.

එවන් අවස්තාවක් පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වෙනවා. පරිසරය පවිත්‍ර කරමින් පෝස්ටර් ඉවත් කරනා තරුණ පිරිසක් විසින් පිරිසිදු කර තිබූ ස්ථානයක නැවතත් මෙලෙසට පෝස්ටර් අලවා තිබුනේ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සංගමයක් විසිනි.

මෙම ක්‍රියාවට කැළණිය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට සමාජ මාධ්‍යයන්ගේ දැඩි විරෝධයක්එල්ලව තිබුනා.