ත‍්‍රිවිධ හමුදා විරෝධාර රණවිරුවන්ගේ අභිමානය සනිටුවහන් කරමින් මැදවච්චියේ සිට කොළඹ නිදහස් චතුරස‍්‍රය දක්වා ගමන් කරන රණවිරු පාගමන අද 04 දහවල් මාවනැල්ල නගරය පසු කරමින් මහ වැස්සේම රණවිරුවන් කොළඹ දෙසට ගමන් කරන ලදි.

මෙම පා ගමන දැක බලා ගැනිමට බොහෝ ජනතාව පාර දෙපස එක් වි සිටි අතර නරඹන සමහර ජනතාව ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික ධජය රැුගෙන එය ඔසවා ගෙන රණවිරුවන්ට සිය උත්තමාචාරය ලබා දුන්නාය.

ඒ අතර පා ගමන සඳහා එක්ව සිටි මාවනැල්ල අවට රණවිරුවන්ගේ දෙමාපියන් කිහිප දෙනෙකු සතුටු කදුළු පිරුනු දෙනෙතින් රණවිරු පා ගමන සිට ඥාතීන් දරුවන් සමග නරඹන අයුරුද දැක ගත හැකි විය.

පා ගමන නරඹන ලොකු කුඩා බොහෝ දෙනෙක් රණවිරුවන්ට අත වනමින් විටක ඔවුන්ගේ අත් ස්පර්ෂ කරමින් සිය උත්තමාචාරය දැයේ රණවිරුවනට ලබා දුනි.