තෙරේසා මේ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව හඬමින් නිවේදනය කරයි

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තෙරේස මේ මහත්මිය සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.

එලැඹෙන ජුනි 7 වැනිදා ඇය සිය ධූරයෙන් ඉවත්වන බවට අද නිල වශයෙන් නිවේදනය කළාය.

ජුනි මාසයේ පළමු සතියේදී බ්‍රෙක්සිට් ඡන්ද විමසීමෙන් පසුව මීළඟ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයා තෝරාපත් කරගැනීම වෙනුවෙන් වූ ඡන්දයට දින නියම කරගැනීමට ඒ අනුව සිදුවනු ඇත.

අගමැතිනිය සහ ටෝරි මන්ත්‍රීවරුන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව මෙම තීරණයට එලැඹ ඇති අතර, ඔවුන් මීළඟ අගමැතිවරයා සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීම් කරමින් සිටි කණ්ඩායමයි.

ඇය අද මේ නිවේදනය නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවැනි කාන්තා අගමැති වීමට ලැබීම භාග්‍යයක් බවත්, නිසැකවම අන්තිම කාන්තා අගමැතිනිය තමා නොවනු ඇති බවත්ය.

ඉතා සංවේදී කතාවක් කළ ඇය එය නිම කළේ හඬමිනි.