සියලුම විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් ඔස්සේ වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ඉල්ලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව වාර්තාවේ.

ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

රටේ ජනතාව සිය ආරක්ෂාව පිළිබඳව වද වෙමින් සිටින මෙවන් පසුබිමක දේශපාලකයින් සිය දීමනා වරප්‍රසාද වැඩි කරගන්නට මෙසේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නේ මහජනතාවට කුමක් වුවත් ඔවුනට වගේ වගක් නැති බව තව තවත් ඔප්පු කරමින්ය.

රටේ ආරක්ෂාව ස්ථාපිත කොට රටේ ජනතාවට බියක් සැකක නැතුව ජිවත් වීමට සලසනවා වෙනුවට ජනතා නියෝජිතයන් කියනා මොවුන් මේ සිදු කරන්නේ කුමක්ද යන්න ජනතාව ප්‍රශ්න කරයි. ජනතාව දේශපාලකයින් පිළිබඳව කොතරම් කලකිරීමෙන් පසුවනවාද යන මනාව කියා පාමින් ඊයේ දිනයේ මිගමුව ප්‍රදේශයේ වන්දි ලබා ගැනීමට පැමිණි ජනතාව දේශපාලකයින් අතින් වන්දි ගැනීමද ප්‍රතික්ෂේප කල බවටද පුවත් වාර්තා වුනා.