ජාතික තව්හිද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන තුනක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තහනම් කරමින් ඊයේ(13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ සහ හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබී ඇති බලතල අනුව මෙම සංවිධාන තුන තහනම් කර ඇත.

ඒ අනුව නැෂනල් තවුහීත් ජමාත් (එන් ටී ජේ), ජමාතේ මිල්ලාතේ ඊබ්‍රහිම් (ජේ එම් අයි), විලයාත් අස් සෙයිලානි යන සංවිධාන තහනම් සංවිධාන ලෙස නම්කර ඇත.

එම ගැසට් නිවේදනයේ ඉංග්‍රීසි පිටපත පහත දැක්වේ.