හමුදාව උතුරු පළාතෙන් මුළුමනින්ම ඉවත් කළ යුතු යැයි තමා කියන්නේ නැති බවත් ඒකීය රටක් තුළ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක හමුදාව සිටිය යුතු යැයි එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් පවසනවා.

වෙල්ලමුල්ලි වයික්කාල් අවසන් සටනේදී මියගියඅය සිහි කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට තිබූ පා ගමන රටේ වත්මන් තත්ත්වය තුළ  අත්හිටුවීමට ගත් තීරණය දැනුම් දෙමින් පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් මේ බව සඳහන් කළා.

මේ රටේ තත්ත්වය තුළ සාමාන්‍ය ජනතාවට හමුදාවේ ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු බවත් හමුදාව තර්ජනයට ලක් වී ඇති තැන්වලට ආරක්ෂාව සැළසිය යුතු බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

යුද සමයේ අවසන් සටනේ  මියගියපිරිස් සිහිකර වෙරුගල් සිට ත්‍රිකුණාමලය හරහා  වෙල්ලමුල්ලි වයික්කාල්  දක්වා එම පා ගමන  යෑමට සුදානම් කර තිබුණා. නමුත් ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදයඑල්ලකළ  මරාගෙනමැරෙන ප්‍රහාරමාලාව හේතුවෙන් පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය සලකා  පා ගමන අත්හිටුවීමට සිදු වූ බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.