පසුගිය දින පුරා ආරක්ෂක අංශ සිදු කරන පරීක්ෂා කිරීම් වලින් දිවයින පුරා ඉස්ලාම් පල්ලියන්ගෙන් කඩුආදි අවිආයුධහමු වුනා.

ඊයේ දින සිදු කළ එවන් පරීක්ෂාවකදී මාලිගාවත්ත ඉස්ලාම් පල්ලිය ආසන්න ලිඳක තිබූ කඩුඇතුලු තියුණුආයුධසොයා ගැනීමට ආරක්ෂක අංශයන්ට හැකියාව ලැබුනා. මෙම තත්වය ඉතා බැරෑරුම් වන්නේ දිවයින පුරා ඉස්ලාම් පල්ලි වලින් හමුවූ මෙමකඩු එකම වර්ගයේකඩු වීම නිසාය.

ඉස්ලාම් පල්ලි තුල මෙවන් විශාල ආයුධතොග සඟවා තිබූ හේතුව කුමක්දැයි මේ දිනවල සමාජයේ දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඊයේ දින (08) මාලිගාවත්ත පල්ලියේ සිදු කිරීමට ගිය පරීක්ෂාවන්ට ප්‍රදේශවාසී මුස්ලිම් ප්‍රජාවගෙන් බාධා එල්ල වීමද විශේෂත්වයකි.

නමුත් ඒ අවස්ථාවේ රැස්වූ ජනතාව වහාම එතනින් ඉවත් කරන්නට පොලිසියේ උසස් නිලධාරියකු ක්‍රියා කල අකාරය පිළිබඳව ප්‍රසාදයෙන් ජනතාව කතා කරනවා. මෙහිදී ජනතාව පවසන්නේ මේ අයුරින් කොන්ද කෙලින් තබාගෙන ආරක්ෂක අංශ වලට ක්‍රියා කරන්නට අවස්තාව ලබා දුන්නානම් තත්වය මෙසේ ඔඩු දුවන්නට පෙර ලත් තැනම ලොප් කරන්නට අවස්තාව තිබුනා යන්නයි.

එම අවස්තාවේ වීඩියෝව පහතින්,

 

LEAVE A REPLY