ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයක් ඉලක්ක කරමින් එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වූවන් ගූගල් සමාගමද සිය ශෝකය පළ කිරනි ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රය කළු පටි පැළඳ තිබේනවා. ඒ අනුව ගූගල් සමාගම සඳහන් කරන්නේ මෙම ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වූවන්, තුවාල ලැබූවන්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල ඥාතීන් සහ සියලු ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාව සමග ගූගල් හි හදවත් යා වෙන බවයි.

එසේම පසුගිය ඉරිදා දින සිට ප්‍රහාර එල්ලූ ස්ථාන සහ හදිසි දුරකතන ඇමතුම් අංක පිළිබඳ තොරතුරුද ගූගල් සමාගම විසින් සිය Google Map සේවාවෙහි යාවත්කාලීන කර තිබෙනවා.