පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත‍්‍රී භෝජනාගාරයේ මෑත දිනවලදී සිදුවන අමුතු සිදුවීමක් ගැන පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන් අතර කතාබහක් ඇතිව තිබේ.

එහි පිසින ලද ආහාර වර්ග විශේෂයෙන් මස් මාළු වර්ග සේවකයන් දෙදෙනෙක් විසින් සාස්පාන පිටින්ම ඔසවාගෙන ගොස් බිම් තරාදියකින් කිරන බවට මන්ත‍්‍රීවරුනට තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.

මෑතකදී පිසින ලද එළුමස් බදුන පිටින්ම ඔසවාගෙන බිම් තරාදියේ කිරා ඇතැයි සැලවීමෙන් පසු මන්ත‍්‍රීවරුන් මේ මන්තැයි සොයා බලා තිබේ.

ඒ අනුව හෙලිව ඇත්තේ ආහාර අංශයේ තනතුරක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින නිලධාරියෙකුගේ උපදෙස් මත මෙම කටයුත්ත සිදු කරන බවයි.

තමන් අරපිරිමැස්මෙන් කටයුතු කරන අයෙකු යය ඉහල නිලධාරීන්ට ඇගවීම සදහා ඔහු මේ ආකාරයේ කටයුතු රාශියක් තවත් කර ඇති බවද වාර්තාවේ.