අය වැය කාරක සභා විවාදයේදී ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය පරාජය කළහොත් සිදුවන්නේ ඒ සඳහා වෙන් කර තිබෙන සමස්ත මුදලින් රුපියල් 10 ක් අඩුවීම පමණකැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග ප‍්‍රකාශ කළේය.
ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ කාර්යාල වියදම්වලට අදාළ වැය ශීර්ෂය පරාජය කළ යුතු බවට ආණ්ඩු පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත‍්‍රීවරුන් අවස්ථා ගණනාවකදී ප‍්‍රකාශ කර තිබුණි.

අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැති ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම් රැුස්වීමේදී ද ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය පරාජය කළ යුතු බවට ආණ්ඩු පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත‍්‍රීවරු අදහස් ඉදිරිපත් කළහ.

ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම් රැුස්වීමේදී පසුපෙළ මන්ත‍්‍රීවරුන්ගෙන් ඉහත අදහස් පළ වුවද රැුස්වීමේ මුලසුන හෙබවූ අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ප‍්‍රකාශ කළේ අය වැය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂය ක‍්‍රියා කරන බවය.

අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය විපක්ෂයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු කටයුත්තක් ලෙස සම්ප‍්‍රදායානුකූලව සලකන අතර ඒ ඒ කාරක සභා වැය ශිර්ෂය සම්බන්ධ වියදමෙන් රුපියල් 10 ක් කපා හැරිය යුතු බවට විපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරු සාම්ප‍්‍රදායානුකූලව යෝජනා කරති.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ප‍්‍රතිපාදන හා ස්ථාවර නියෝග අනුව අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ කිසියම් වැය ශීර්ෂයක් පරාජයට පත්වුවහොත් සිදුවන්නේ වෙන් කර තිබෙන සමස්ත වියදමින් රුපියල් 10 ක් අඩුවීම පමණකැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ මේ හේතුව නිසාය.

LEAVE A REPLY