ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට පාර්ලිමේන්තුව තුළ බහුතරය ඇති නිසා ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය පරාජයට පත් කිරීමට කිසිදු ඉඩක් නැතැයි එජනිස මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්ද අමරවීර මහතා පැවැසීය.

ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය පරාජයට පත් කරන බව ඇතැම් අය කියන කතාවලට එජාපයේම අය නියම පිළිතුරු ලබාදී ඇතැයිද අමරවීර මහතා කීය.
යම් හෙයකින් ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය පරාජයට පත්වුවහොත් ආණ්ඩුවේ අවසානයත් ඒ සමඟම සිදුවනු ඇතැයිද මහින්ද අමරවීර මහතා තවදුරටත් පැවැසීය.