ඕමානය තුළ ඩ්‍රෝන යානා යැවීම නිල වශයෙන් තහනම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම තහනම සමාගම් වලට පමණක් බලපානු ලබයි. යම් අයකුට ඩ්‍රෝන යානා ඇතුළු දුරස්ථව පාලනය වන මෙවලම් භාවිතා කිරිම අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අවසර ලබාගත යුතු බව ඕමාන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි.

ඕමානයේ අලුතින් හඳුන්වා දුන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අනුව සිවිල් ගුවන් සේවා නීති උල්ලංඝණය කළහොත් මාස හයකට නොඅඩු සහ වසර තුනකට නොඅඩු කාලයක් සිරගත කළ හැකිය.

අනවසර ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් මගීන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වී ඇති බවත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඩ්‍රෝන පියාසර මෙහෙයුම් වලට බාධා ඇතිවී තිබෙන බවත් ඕමාන ජෙට් එයාවේස්හි සාමාන්‍යාධිකාරි වසීම් සයිඩි මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY