ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එක්කොට පිහිටුවන නව සන්ධානය සඳහා යෙදීමට නම් කිහිපයක් සහ සලකුණු කිහිපයක් යෝජනා වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.බී. දිසානායක මහතා පැවැසීය.


පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලනිපයේ නම් හා කිට්ටුවෙන් යන නමක් යෙදිය යුතු බව මේ වනවිට සාකච්ඡා වී ඇති බවද හෙතෙම පැවැසීය.


නව සන්ධානයේ සලකුණ ලෙස යෙදීමට කුරුණිය, චක්‍රායුධය, සල්මල වැනි සලකුණු කිහිපයක්ම යෝජනා වී ඇති බවත් ඒ අතුරින් ‘කුරුණිය’ ලකුණ සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ දැඩි කැමැත්තක් පවතින බවත් ඔහු පැවැසුවේය.


‘චක්‍රායුධය’ සලකුණ ලෙස යෙදීමේදී එහි ගණ පිහිටීම දෝෂ සහිත නිසා එය යෙදීම පිළිබඳ වන අදහස සලකා බැලීම මඳක් පසුපසට ගිය බවත් මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.
‘සල්මල’ සලකුණ ලෙස යොදා ගැනීමට එය විවිධ ආකාරයට රූපයට නඟා දළ රූ සටහන්ද සකස් කළ බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY