සුන්දර ඉතාලියේ ඉහළ වැටුප් සහිත රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින් කාන්තාවන් පිරිසක් මෙරට පුද්ගලයින් රවටා ගෙන ගිය කූට ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණ වී තිබෙනවා.

ඉතාලියේ ඉහළ වැටුප් සහිත රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් යවන බව පවසන මෙම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ මීගොඩ ප්‍රදේශයේදීය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බැලීමේදී අනාවරණ වුණේ කාන්තාවක් ඇයගේ සොහොයුරිය සහ මව සමඟ එක්ව මාස තුනක් තුළ ඉතාලියේ රැකියාවලට  යවන බව පවසමින්  පුද්ගලයන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරත් හතත් අතර මුදලක් ලබාගන්නා බවයි.

ඒ අදාළ කාන්තාවගේ පියා ඉතාලියේ සිටින බව පවසමින්ය.

මෙහිදී ඉතාලි රැකියා ජාවාරම සිදුකරන කාන්තාවන් විසින් මුදල් ලබා ගැනීමේදී කිසිඳු සැකයක් ඇති නොවන අයුරින් ඒ සඳහා ලියකියවිලිද ලබා දී තිබුණි.

අනතුරුව ජාවාරමට හසුවූ පුද්ගලයින් සමග අදාල කාන්තාවන් හමුවීමට ගිය අතර එහිදී ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් පොලීසියට පැමිණිලි නොකරන ලෙසයි.

විදෙස් රැකියා ලබා දෙන නීත්‍යනුකූල සහ විශ්වසනීය ආයතන මෙලෙස කටුයුතු කරන්නේද ? 
 

LEAVE A REPLY