කොටස් වෙළෙඳපොළේ දරුණුම කඩාවැටීම ඉකුත් සිකුරාදා (4 වැනිදා) සටහන් වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

එදින රුපියල් මිලියන 68කින් කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා වැටුණේ යුද්ධය පැවැති 2009දී කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා වැටීමට පසුව දරුණුම කඩා වැටීම සටහන් කරමින් යැයිද ඒ මහතා කියා සිටියේය


යුද්ධය පැවැති කාලයේදීවත් මේ සා විශාල ලෙස කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා නොවැටුණු බවත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ ප්‍රකාශයක් මුල්කරගෙන කොටස් වෙළෙඳපොළේ මුදල් ආයෝජනය කළ අය එම මුදල් ඉවත් කර ගැනීම නිසා මෙම තත්ත්වය උදා වී ඇති බවත් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

දින පනහේදී ඩොලර් මිලියන අටක් මහින්ද රාජපක්ෂ වියදම් කළ බවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කළ ප්‍රකාශය නිසා ආයෝජකයන් තැති ගෙන කොටස් වෙළෙඳපොළ මුදල් ඉවත් කරගෙන ඇතැයිද ඒ මහතා කියා සිටියේය. රජය සතුව ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන හතක සංචිත යැයිද ඩොලර් මිලියන අටක සංචිත මහින්ද වියදම් කළේ කෙසේ දැයි මහ බැංකුව වගකීමෙන් රටට හෙළි කළ යුතු බවද ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

රජය සතුව තිබූ ඩොලර් සංචිත ප්‍රමාණය හා දින 50 තුළ ඒවා මහින්ද වියදම් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ වහාම රටට හෙළි කරන ලෙස විපක්ෂය මහබැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඒ මහතා තවදුරටත් කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY