මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් පසු ෆේස්බුක් සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියට එකතු කර තිබූ පෝස්ට් අතරින් තෝරා ගත් කිහිපයක් පහතින්.