ආහාරවල රසය, පෙනුම, තත්ත්වය හා ගුණාත්මක බව වෙනස් කිරීමට යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය “ආහාර අතිරේක” ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ සියල්ල ආහාර රස ගැන්වීමට යොදාගන්නා රස කාරක, නරක් නොවී කල්තබා ගැනීමට යොදා ගන්නා සුරක්ෂක, ආහාර රුචිය වඩවනු පිණිස යොදාගන්නා වර්ණක, පෝෂණ අගයන් රැක ගැනීමට හෝ වැඩි කිරීමට යොදාගන්නා අතිරේක පෝෂක වශයෙන් වෙන් වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

ආහාර අතිරේක භාවිතයට රෝම යුගය තෙක් අෑතට දිව යන ඉතිහාසයක් තිබේ. මේ වන විට ආහාර අතිරේක 3,800ක් පමණ භාවිත කෙරෙන අතර ඉන් 3,500ක්ම ඇත්තේ රස හා වර්ණකාරක ද්‍රව්‍ය වේ. මේවා අතර වර්ණක, ස්ථායි කාරක, දියර ස්වභාවය, ඝන ද්‍රව්‍ය, රසය තියුණු කරන ද්‍රව්‍ය, ප්‍රතිඔක්සිකාරක, සංරක්ෂක ද්‍රව්‍ය, විරංජකය, තෛලෝද කාරක, කැටිකාරක ආදී විවිධ රසායන ද්‍රව්‍ය රැසක් මේවාට ඇතුළත් වේ. ආහාර සුරැකීම සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් මේ අතිරේකවලට කළ හැකි වුවත් ඒ සඳහා යොදන ඒවාට ලොව පුරා ජනතා විරෝධයක් නැඟී ඇත්තේ ඒවා විස සහිත පිළිකා කාරක හා අසාත්මිකතා ඇති විය හැකි ද්‍රව්‍ය සේ සලකාගෙනය.

මේ නිසා එවැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම්වල ආහාර ලේබල් කිරීමේදී ඒවායේ අන්තර්ගත සියලු දේ එනම් ආහාරවලට අමතරව ඊට එක්කර ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය හා ඒවා ප්‍රතිශතයන් පාරිභෝගිකයාට පෙනෙන සේ සටහන් කොට තිබිය යුතු යැයි ලොව පුරා බොහෝ රටවල නීති පනවා තිබේ. යුරෝපීය සංගමය අනුමත කළ ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම්වලට ඡ් අංකයක් ද ලබාදී තිබේ. ආහාරයක ඇසුරුමෙහි ඒ පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් කළ යුතු යැයි අප රටේ නීතියෙන්ද අනිවාර්ය කර ඇත. එබැවින් ඔබ පාරිභෝගිකයකු වශයෙන් මේ ගැනද හොඳින් දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත් වන දෙයකි.

LEAVE A REPLY