මේ දිනවල පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීමට ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල රුපියල් මිලියන 75ක් ඊයේ (8) වන විට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයට ලබා දී ඇත.

ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වය නිසා විපතට පත්වූවන්ගේ නිවාස තාවකාලිකව සකස් කර ගැනීමට රුපියල් 10000ක් බැගින් මුදල් ලබාදීම ප්‍රමුඛ හදිසි සේවා සඳහා මේ මුදල යොදාගනු ඇතැයි ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සනත් සී. ද සිල්වා මහතා “දිනමිණට” ප්‍රකාශ කළේය. වසර 2016 දී මුළු ශ්‍රී ලංකාවේම ගංවතුර, නායයෑම්, සුළි කුණාටු ඇතුළු සියලු ස්වාභාවික ආපදාවන්ට නොමිලේ රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කළ බව කී සනත් ද සිල්වා මහතා මේ යටතේ විශාල පිරිසකට ප්‍රතිලාභ හිමිව ඇති බව ද කීය.

මේ දිනවල ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් ගාල්ල, කළුතර සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයන්හි පවුල් 2313ක පුද්ගලයෝ 8289ක් පීඩාවට පත්ව සිටිති.

වැසි සහිත තත්ත්වයන් හා නායයාම් නිසා මේ වනවිට නිවාස 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් හානියට පත්ව ඇත.