හොංකොං ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රිඩකයින් තිදෙනෙකුට එරෙහිව ජාත්‍යාන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් මුදලට තරග පාවාදීමේ චෝදනා එල්ල කර තිබේ.

ඉර්ෆාන් අහමඩ්, නදීම් අහමඩ් සහ හසීම් අම්ජාඩ් යන ක්‍රීඩකයින්ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඉර්ෆාන් අහමඩ්ට එරෙහිව චෝදනා 12ක් ද නදීම් අහමඩ් සහ හසීම් අම්ජාඩ්ට එරෙහිව චෝදනා 05ක් පවතින බව සඳහන් වේ.

මේ හේතුවෙන් ජාත්‍යාන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් එම ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට තරග තහනමක් ද පනවා තිබේ.

අදාළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ට හට දින 14ක කාලයක් ලබාදීමට ද ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ