පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ පෞද්ගලික ජංගම දුරකථන බිල රාජය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථා අරමුදලින් ගෙවීමේ චෝදනාව ඇතුලත් නඩුව විභාග කිරීම සදහා ගෙන ආ විරෝධතා අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

මෙම නඩුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති එය අද කැඳවිමෙන් පසු ඔක්තෝබර් 16වනදා සිට විභාග කිරීමට ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා අද නියෝග කලා.

දූෂණ චෝදනා යටතේ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාට හා රාජය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති ජයම්පති හීන්කැඳ යන අයට විරුද්ධව අල්ලස් කොමිසම විසින් මෙම නඩුව පවරා තිබෙනවා.

එදින අධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටීමට පැමිණිල්ලේ පළමු සාක්ෂිකරුට සිතාසි යැවීමටද නියෝග කලා.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස සිටියදි 2012 වසරේ මාර්තු මාස කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාග් පෞද්ගලික ජංගම දුරකථන බිල වු රුපියල් 230984ක් රාජය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ අරමුදලින් ගෙවීම තුලින් රජයට පාඩු සිදු කල බවට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම නඩුව ගොනු කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY