කොළඹ මාතර දුම්රිය මාර්ගය කතරගම දක්වා දීරිඝ කිරීම මීට දශක කිහිපයකට පෙර සිට බොහෝ රාජ්‍ය නායකයන් දුටු සිහිනයකි. පසුගිය කාලයේ එම සිහිනය මඳින් මද සැබෑ වන ලකුණු පෙන්නුම් කළ අතර අද වන විට එම සිහිනයෙන් කොටසක් ශිඝ්‍රලෙස ඵල දරමින් තිබෙනු දක්නට තිබේ.

මේ මාතර කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ මුල් අදියර වන මාතර බෙලිඅත්ත කොටස තව මාස කිහිපයකින් විවෘත කිරීම සඳහා බෙලිඅත්ත සහ වැවුරුකන්නල දුම්රිය ස්ථාන ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිවෙමින් පවතින අන්දමයි.

  • පුවත් මුලාශ්‍රය – ලක්බිම පුවත්පත

LEAVE A REPLY